Aanpak

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt duidelijk waar je tegenaan loopt en wat mevrouwJANSEN voor je kan betekenen. De begeleiding kan bestaan uit motiverende gesprekken en theoretische lessen over de opbouw van alinea’s en hoofdstukken, maar ook uit hulp bij het formuleren van hoofd-en deelvragen en het interpreteren van feedback van de beoordelaar.

Afhankelijk  van jouw vraag doe ik een voorstel dat is afgestemd op jouw situatie. In alle gevallen maken we een plan met concrete (sub)doelstellingen.

 

Uitgangspunten

mevrouwJANSEN is ervan overtuigd dat stagnatie, tijdens de studie of tijdens het afstuderen, zelden wordt veroorzaakt door een gebrek aan capaciteiten. Wanneer zich problemen voordoen, komt dat meestal door een combinatie van motivatie, gebrekkige vaardigheden en te weinig zelfvertrouwen. Deze factoren versterken elkaar en hierdoor kan het vertrouwen in de goede afloop verdwijnen. Dat is jammer en niet nodig!

Met goede begeleiding en de juiste vaardigheden kunnen studeren en ook het schrijven van een scriptie een interessant proces worden waarin je je kunt ontwikkelen tot een zelfstandige professional binnen je vakgebied. mevrouwJANSEN motiveert jou om te beginnen bij waar je nu bent en om door te zetten tot je er bent!

 

Met mevrouwJANSEN wordt het leuker en beter!